Sandby Ciklidhobby

Copadichromis mbenjii

Haplochromis Quads


hane, Mbenji islands Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: mbenjii
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Konings
År: 1995
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis quadrimaculatus
Populärnamn: Haplochromis Quads
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Mbenji-ön.
Utbredning: Endemisk kring Mbenji-ön.
NCS Artbeskrivning: Hans Bergkvist, 2013-01-02

Temperatur
23-28°C
Volym
150 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

Förekommer vid Mbenjii ön vid övergångszonen på ca 5-15 meters djup. Den ses ofta i större stim, särskilt honorna kan samlas i stora stim på upp till 50 individer och de simmar då ofta på 2 meter eller mer över botten.

Föda

Livnär sig på zooplankton.

Könsskillnad

Hanen har en blå grundfärg med en gulaktig kropp och en ryggfena som går i vitt. Under lek förstärks den blå tonen på huvudet hos hanen. Honor och unga individer är silverfärgade med tre svarta fläckar. Hanen blir ca 14 cm och honan 11cm stor.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium med gott om simutrymme och fint bottenmaterial några stenpartier. Fungerar bra parvis eller en grupp med flera honor. Copadichromis mbenji är inte alltför robust och bör hållas med lugnare arter. Det är också lämpligt att inte hålla arter med andra arter där hannen har samma lekfärger såsom vissa varianter av; Copadichromis borleyi och Copadichromis trimaculatus.

Beteende & lek

Hanen bygger ett revir i sanden upp mot en sten eller klippa och lockar till sig honan med sin parningsdans. En liten grotta under intilliggande sten används ofta som lekplats. Arten är munruvande och honan ruvar under cirka 21 dagar och får en kull på 20-40 yngel, därefter vaktas inte ynglen.

Allmänt

Copadichromis azureus är en naturlig frände som passar bra att hållas tillsammans med Copadichromis mbenji.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Mbenji islands
Mbenji islands
Foto: Ad Konings

Fångstplatser


Mbenji Islands,

Foto: Ad Konings
Foto: Ad Konings

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Copadichromis mbenjii i Ciklidbladet

Nummer Artikel
200503 Hos Stefan och Thomas är det malawi som gäller!