Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text:

Copadichromis melas


Släkte: Copadichromis
Art: melas
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Stauffer & Konings
År: 2006
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "midnight mloto"
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawi, Mara Point.
Utbredning: Förekommer längs Malawisjöns östra kust mellan Tumbi Point och Cobwé.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jacek Jackiewicz

Mara Point

Hona Mara Point

Foto: Ad Konings


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Copadichromis melas

Mara Point


Foto: Ad Konings

Foto: Ad Konings