Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Albin Ekenberg
Text: Joakim Draktoft

Aulonocara saulosi


Släkte: Aulonocara
Art: saulosi
Grupp: Aulonocara
Beskrivning: Meyer, Riehl & Zetzsche
År: 1987
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön 8 km söder om Masinjefloden.
Utbredning: Förekommer längs den södra delen av Mozambiques kust i Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Aulonocara saulosi återfinns i övergångszonen mellan klippor och sandbotten på ett djup om 2-30 meter. De går i stora grupper och söker sporadisk föda i sanden. Det förekommer flera utfärgade hanar inom samma område utan större revirstrider.

Föda

Arten söker naturligt sin föda i sanden genom att sila fram små ryggradslösa djur. Till sin hjälp har den tryckkänsliga porer som sitter på undersidan av huvudet. I akvariet fungerar med fördel räkmix som kan kompletteras med frysfoder och torrfoder.

Könsskillnad

Färgen på individer varier en del mellan de olika fångstplatserna. En grönhuvad variant återfinns vid nordöstra kustremsan och en blåhuvad variant håller till mer i sydost. Honorna har en silverfärgad botten med bruna inslag. Hanarna blir upp till 13 cm och honorna ca. 11 cm.

Akvariemiljö

Ett akvarium behöver vara på minst 300 liter och vara inrett med finkornig sand, öppna ytor, plats över substrat. För att mildra aggressiviteten vid lek inreds även med gömställen. Arten är lugn varför den bör kombineras med andra lugna arter.

Beteende & lek

Under tiden för lek och yngelvård är hanarna lätt revirhävdande. Reviret består oftast av en mindre grotta i direkt anslutning till sandbottnen i vilken också leken sker. Honorna går i små grupper över sandbottnen, men oftast i närhet av reviren. Arten är munruvande och äggen kläcks efter ca. 21 dagar. En normal kull innehåller ca. 35 yngel. Det är honan som står för ruvande och vård av frisimmande yngel.

Allmänt

Blanda inte olika sorters Aulonocara då korsningsrisken är stor.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Aulonocara saulosiUndu Reef


Foto: Albin Ekenberg