Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Plecodus elaviae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Adrian Indermaur

Plecodus elaviae


Släkte: Plecodus
Art: elaviae
Grupp: Fjderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1949
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Typlokal: I den nordligaste delen av Tanganyikasjn mellan Usumbura och mynningen till Ruzizifloden i Burundi.
Utbredning: Frekommer runt hela Tanganyikasjn.

Temperatur
24-27,5°C
Volym
300 cm & 1200 l
Längd
32 cm
pH
8,8-9,3Hela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer