Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Petrochromis sp. orthognathus tricolor - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Peter Havmark Text:

Petrochromis sp."orthognathus tricolor"


Släkte: Petrochromis
Art: sp. "orthognathus tricolor"
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2005
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Utbredning: Frekommer i Tanganyikasjns sdra halva.

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 500 l
Längd
17 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

samma art som Interochromis loocki
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Peter Havmark

Fångstplatser


Cape Chaitika

Golden
Golden Foto: Peter HavmarkChimbaIsangaKatatoMvunaNamansi

Odlingsformer