Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Perissodus microlepis - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Albin Ekenberg

Perissodus microlepis


Släkte: Perissodus
Art: microlepis
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Boulenger
År: 1898
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Mbity Rocks i Zambia.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.
NCS Artbeskrivning: Albin Ekenberg, 2015-11-04

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Finns i hela Tangayikasjön.

Föda

Deras naturliga foder är fjäll och fiskägg som vuxna, som yngel lever de av plankton och aufwuchs. I akvarium accepteras inte många andra foder än deras naturliga mat. Dessutom är de mycket kräsna vad det gäller fiskägg. De äter inte ens alla sorters fiskägg de erbjuds. Är fisken hungrig kan de dock även acceptera levandefoder men vanligt fiskfoder accepteras inte. Detta gäller åtminstone för vuxen viltfångad fisk, möjligtvis kan man lära yngel att acceptera annat foder. Ska man utfodra fiskarna med fjäll från andra fiskar i akvarium, måste det vara friska fiskar. Sjuka eller skadade fiskar går de ej på.

Könsskillnad

Inga särskilt tydliga könskillnader.

Akvariemiljö

Arten bör hållas i specialakvarier. I mindre akvarier kan de hållas som ett par. I långa akvarium kan man ha fler par. Håller man dem tillsammans med foderfisk, lär sig foderfisken att undvika fjällätarens attacker efter ett tag. Alltså är också detta en svår uppgift, om man inte har god tillgång på foderfisk.

Beteende & lek

Denna art lever enbart på att skrapa fjäll av levande fisk. P. microlepis attackerar algätande arter när de betar alger. De arter som främst utsätts för dessa attacker är främst Tropheus, Petrochromis och Pseudosimochromis samt även ibland Ophthalmotilapia ventralis honor. Attackerna går vanligtvis till så att fjällätaren simmar snett bakom sin foderfisk. Därefter kommer en snabb attack där de skrapar loss ett moln av fjäll, som de då äter upp strax efter attacken. Munruvande honor kan även bli så skrämda att de spottar ut ägg och yngel som även dessa då äts upp.

Arten är biparentala munruvare vilket betyder att båda föräldrar munruvar. Arten får normalt stora kullar runt 200 yngel. Odling i akvarium har lyckats, men ska man få en hona i lekkondition måste hon få fjäll som foder.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Cape Tembwe, Kongo

Kapemba, TanzaniaOdlingsformer