Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text: Johan Lundin

Neolamprologus tetracanthus


Släkte: Neolamprologus
Art: tetracanthus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Boulenger
År: 1899
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus tetracanthus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Albertville (Kalemie) i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Neolamprologus tetracanthus förekommer runt om i Tanganyikasjön. Den lever vanligtvis i grunda sandbiotoper eller i övergångszonen.

Föda

I naturen äter Neolamprologus tetracanthus sniglar och små ryggradslösa djur, men i akvarium fungerar det bra med ett torrfoder eller pellets av god kvalité.

Könsskillnad

Hanen är större än honan, men säkrast ses könsskillnaden genom att jämföra könsöppningarna.

Akvariemiljö

Akvariet kan inredas ganska sparsamt men med några stenpartier här och där. Det bör finnas sandytor där Neolamprologus tetracanthus kan bygga sina bon.

Beteende & lek

Neolamprologus tetracanthus är en grottruvande art. Arten är parbildande och har ett lekbeteende som avviker från det hos de övriga arterna i släktet. Den gräver ett hål i sanden som fungerar som yngelkammare. Arten är fredlig och kan hållas med de flesta akvarieinvånare.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Hona

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

n_tetracanthus_michael_persson.jpg

Foto: Michael Persson

N_tetracanthus05-narbildhane-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

närbild hane

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

N_tetracanthus05-par-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

par

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neolamprologus tetracanthus