Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Placidochromis orthognathus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Placidochromis orthognathus


Släkte: Placidochromis
Art: orthognathus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Hanssens
År: 2004
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Malawisjn vid Chilola Bay i Mozambique.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.

Temperatur
23-28°C
Volym
Längd
11 cm
pH
7,5-8,5



Malawiciklider i artregistret sponsras av





Hela artregistret sponsras av


Filmer


Bilder



Fångstplatser




Odlingsformer