Sandby Ciklidhobby

Copadichromis virginalis

Firecrest Mloto


Foto: Tonny Brandt Andersen
Släkte: Copadichromis
Art: virginalis
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Iles
År: 1960
Populärnamn: Firecrest Mloto
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Nkhata Bay, Malawisjön
Utbredning: Förekommer över hela sjön
NCS Artbeskrivning: Tonny Brandt Andersen, 2013-07-24

Temperatur
23-28°C
Volym
110 cm & 350 l
Längd
17 cm
pH
7,5-8,5

Naturlig biotop

C. virginalis förekommer över hela Malawisjön. Den finns förstås i många olika färgvarianter. Enligt Ad Konings kan några av de typer som nu betraktas som färgvarianter en dag bli beskrivna som självständiga arter. Det finns exempel på flera olika typer leker och får yngel inom samma område C. virginalis lever i det öppna vattnet, men söker sig mot klippkusten vid parningstiden där man finner dem på djupare vatten. Här bygger de stora skålformade bon i sanden, gärna mot en klippa eller ett klipputsprång.

Föda

När man väljer foder skall man alltid ta reda på vad fisken äter i naturen. Denna art lever på plankton (smådjur som svävar fritt i vattnet) om den finner ute på öppet vatten.

Könsskillnad

Honan är enfärgat silvergrå. Undertryckta hanar är gråsvarta på kroppen med en grön fläck på gällocket och en gulaktig bläs i pannan. Dominerande hanar är helt svarta med en mycket markant pannbläs som startar vid munnen och fortsätter upp längs ryggfenan. Ryggfenan är svart närmast ryggen, vilket följs av en vit strimma.

Beteende & lek

Allt tyder på att det är nödvändigt att hålla flera hannar i akvariet för att de skall leka, vilket betyder att akvariet måste vara stort. När man håller flera hanar i akvariet kommer de att använda mycket energi till kampen om sina revir. Två hanar simmar snabbt fram till varandra, sedan viker de av och följer varandra ett litet stycke. Sedan ger den svagare parten plötsligt efter och simmar tillbaka till centrum av sitt revir. Ett intressant, men platskrävande beteende.

Allmänt

C. virginalis har odlats i Danmark av Niels Ventzel som hade 8 hannar och 10 honor i ett 1600 I akvarium. Honorna och de undertryckta går i stim medan dominerande hanar gräver gropar i den finkorniga sanden. Det största redet hos Niels var 15 cm högt och 60 cm i diameter.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

BilderFångstplatser


Gome,Felanmäl artbeskrivningen

Copadichromis virginalis i Ciklidbladet

Nummer Artikel
202402 En ny upptäckt
201304 En Tysklandsresa
199801 Föreningsnytt
200301 Hemma Hos : Skickliga akvarister inspirerar!
199603 Importnytt - Ciklidleken i Lerum
199609 Importnytt Ciklidleken i Lerum
201003 Ma(nda)lawirevet – Rhoade’s Bank
199204 Nyheter från Fohrman Aquaristik
199205 Nyheter från Fohrman Aquaristik
199007 Revisionen av Malawisjöns haplochromider