Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Neolamprologus mondabu - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jan Hommel

Neolamprologus mondabu


Släkte: Neolamprologus
Art: mondabu
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Boulenger
År: 1906
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus mondabu
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Kaboge i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer i Tanganyikasjöns norra del, mellan Cap Tembwe i Kongo och Kipilli i Tanzania.

Temperatur
24-27,5°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Neolamprologus mondabu förekommer i Tanganyikasjöns norra del, mellan Cap Tembwe i Kongo och Kipilli i Tanzania. Den lever där i övergångszonen på grunt vatten.

Föda

I naturen äter Neolamprologus mondabu små ryggradslösa djur och sniglar, men i akvarium fungerar det bra med ett torrfoder eller pellets av god kvalité.

Könsskillnad

Hanen är större än honan, men säkrast ses könsskillnaden genom att jämföra könsöppningarna.

Akvariemiljö

För att likna den naturliga biotopen kan akvariet inredas med mycket stenar som bildar grottor där Neolamprologus mondabu kan känna sig trygg. Gruset bör vara av en mindre grovlek så att Neolamprologus mondabu kan gräva ut grottor och gångar i gruset.

Beteende & lek

Neolamprologus mondabu är en grottruvande art. Likt många andra mindre Neolamprologus kan även denna hållas parvis i ett mindre akvarium, eller i en större grupp om man ökar volymen på akvariet.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Cape Tembwe, Kongo

Kambwebwe, Kongo

Kekese, Tanzania

Magara, BurundiOdlingsformer