Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Neolamprologus longicaudatus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Ubwari Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Neolamprologus longicaudatus


Släkte: Neolamprologus
Art: longicaudatus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Nakaya & Gashagaza
År: 1995
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Cape Banza i DR Kongo.
Utbredning: Längs Tanganyikasjöns västra kust mellan Kavallaön och Ubwarihalvön.
NCS Artbeskrivning: Johan Lundin, 2015-10-26

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
15 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Neolamprologus longicaudatus förekommer längs den västra kusten av Tanganyikasjön, mellan Ubwarihalvön och ön Kavalla. Den lever där i klippbiotopen på djup mellan 10 och 25 meter.

Föda

I naturen äter Neolamprologus longicaudatus små ryggradslösa djur, men i akvarium fungerar det bra med ett torrfoder eller pellets av god kvalité.

Könsskillnad

Hanen är större än honan, men säkrast ses könsskillnaden genom att jämföra könsöppningarna.

Akvariemiljö

För att likna den naturliga biotopen kan akvariet inredas med mycket stenar som bildar grottor där Neolamprologus longicaudatus kan känna sig trygg. Gruset bör vara av mindre grovlek så att Neolamprologus longicaudatus kan gräva ut grottor och gångar i gruset.

Beteende & lek

Neolamprologus longicaudatus är en grottruvande art. Arten är parbildande och på grund av sitt inom arten aggressiva beteende hålls den bäst parvis i stora akvarier med gott om gömställen.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Kavala, Kongo

Milima, KongoOdlingsformer