Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Johan Lundin

Neolamprologus caudopunctatus


Släkte: Neolamprologus
Art: caudopunctatus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Poll
År: 1978
Tidigare vetenskapligt namn: Lamprologus caudopunctatus
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Cape Kabeyeye i Zambia.
Utbredning: Förekommer mellan Kapampa i DR Kongo och Kala i Tanzania.

Temperatur
23-27°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Arten förekommer i övergångszonen på djup mellan 5 och 20 meter.

Föda

Arten äter i naturen zooplankton. I akvarium kan denna art äta ett bra torrfoder/pellets eller räkmix.

Könsskillnad

Det går att se skillnad på könsöppningen. I ett par kan man också se skillnad i beteende mellan hane och hona där hanen vaktar det yttre reviret och honan vaktar lekplatsen.

Akvariemiljö

Arten behöver både grottor och snäckor för att kunna hitta sin lekplats. Den kan gräva lite runt sin lekplats och behöver därför finkornig sand.

Beteende & lek

Denna art kan leka i en grotta eller i en snäcka. Honan vaktar rom och yngel medan hanen patrullerar det yttre reviret och försvarar boet med all sin kraft.

Allmänt

Detta är en mycket tuff, men liten fisk. Hanar kan sinsemellan bråka rejält och ge varandra livshotande skador i strider om honor och lekplatser. Även om arten är liten försvarar den sina yngel med all sin kraft och har inga problem att jaga bort större invånare i akvariet.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Robin Hedström

Hona

Foto: Peter Andersson

N_caudopunctatus-05grupp-Peter_Andersson.JPG

Grupp

Foto: Peter Andersson

n_caudopunctatus05par-joakim_draktoft.jpg

par

Foto: Joakim Draktoft

n_caudopunctatus05-forsvar_av_agg-joakim_draktoft.jpg

försvar av ägg

Foto: Joakim Draktoft

Kapampa Film av: Pia Johansson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neolamprologus caudopunctatus

Kapampa


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek