CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Michael Persson

Triglachromis otostigma


Släkte: Triglachromis
Art: otostigma
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Regan
År: 1920
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis otostigma
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Förekommer över hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Dy- och lerbottnar.

Föda

Den naturliga födan består av kiselalger och ryggradslösa djur som hittas i bottensubstratet.

Beteende & lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den gräver i dybottnar.

Allmänt

Triglachromis otostigma är en mycket fredlig art som med fördel kan hållas i mindre grupp.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Peter Andersson

Hona

Foto: Tony Englund

t_otostigma-chituta02-magdalena_kwolek-mirek.jpg

hane, Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Triglachromis otostigma

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek