Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Triglachromis otostigma - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson Text: Michael Persson

Triglachromis otostigma


Släkte: Triglachromis
Art: otostigma
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Regan
År: 1920
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis otostigma
Geografiskt område: Tanganyikasjn
Utbredning: Frekommer ver hela Tanganyikasjn.

Temperatur
23-26°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Dy- och lerbottnar.

Föda

Den naturliga fdan bestr av kiselalger och ryggradslsa djur som hittas i bottensubstratet.

Beteende & lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den grver i dybottnar.

Allmänt

Triglachromis otostigma r en mycket fredlig art som med frdel kan hllas i mindre grupp.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Peter Andersson

Hona Foto: Tony Englund

Fångstplatser


Chituta

Golden
Golden Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Golden
Golden Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Odlingsformer