CARES
Annons

Triglachromis otostigma


Foto: Michael Persson
Släkte: Triglachromis
Art: otostigma
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Regan
År: 1920
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis otostigma
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Förekommer över hela Tanganyikasjön.
NCS Artbeskrivning: Michael Persson, 2015-11-04

Temperatur
24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Dy- och lerbottnar.

Föda

Den naturliga födan består av kiselalger och ryggradslösa djur som hittas i bottensubstratet.

Beteende & lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den gräver i dybottnar.

Allmänt

Triglachromis otostigma är en mycket fredlig art som med fördel kan hållas i mindre grupp.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: Peter Andersson
Foto: Tony Englund
hane, Chituta
hane, Chituta
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Fångstplatser


Chituta, Zambia

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Triglachromis otostigma i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201003 Limnochromis staneri, et sjældent opdræt bliver til
199210 Ciklider från Tanganyikasjön
198706 Ciklidinventering 1987
198709 Ciklidinventeringen 1987
197805 Ciklidinventeringen: En sammanställning
199110 Hemma hos Max P. Björneskov
198503 Släktet Limnochromis
200802 Tanganyika Africa’s Inland Sea
198209 Triglachromis otostigma - En mystisk krabat
198602 Zoo 85 - Tanganyika-delen