Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Triglachromis otostigma - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Felanmäl artbeskrivningen

Triglachromis otostigma


Släkte: Triglachromis
Art: otostigma
Grupp: Frontosagruppen
Beskrivning: Regan
År: 1920
Tidigare vetenskapligt namn: Limnochromis otostigma
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Utbredning: Förekommer över hela Tanganyikasjön.
NCS Artbeskrivning: Michael Persson, 2015-11-04

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-27,5°C
Volym
125 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
8,8-9,3

Naturlig biotop

Dy- och lerbottnar.

Föda

Den naturliga födan består av kiselalger och ryggradslösa djur som hittas i bottensubstratet.

Beteende & lek

Biparental munruvare som leker i tunnlar som den gräver i dybottnar.

Allmänt

Triglachromis otostigma är en mycket fredlig art som med fördel kan hållas i mindre grupp.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer


Filmer