Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

"Cichlasoma" festae
Av: Frode Fjeldheim

Från CB 10/97 I en periode rett etter militærtjenesten, mens jeg studerte hadde jeg ingen akvarier. Allikevel avla jeg jevnlige besøk på biblioteket for å lese Tidsskriftet Akvariet. Lysten til påny å sette opp akvarier ble på denne måten sterkere og sterkere, ettersom jeg leste artikler om for meg nye og fascinerende arter. Spesielt var det en artikkel om en stor og meget aggressiv ciklide som fascinerte meg. Artikkelen fortalte om en fisk som hadde strålende farger i orange og sort ...