CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidfronten
Av: Jens Granquist

Så har då nittonhundratalets sista Ciklidblad kommit ut till NCS medlemmar. Det är ett nummer som domineras av artikel_arkiv som redan varit publicerade i Ciklidbladet. Några nya artikel_arkiv har dock dykt upp. Anders Wickman har skrivit en återblick över viktiga händelser inom akvaristiken under nittonhundratalet. Roger Persson har tagit vackra bilder på och skrivit text om Tropheus moorii "Ilangi". Förutom detta så publiceras första delen av Sven O. Kullanders föredrag från Ci ...