Sandby Ciklidhobby
Annons

Benthochromis tricoti
Av: Paolo Salvagiani

Översättning: Roger Häggström Benthochromis tricoti är en ciklid som är endemisk i Tanganyikasjön. Som namnet Benthochromis antyder lever denna art i stora stim på djupt vatten i sjön. Enligt rapporter finner man den på 100 till 150 m djup vid platser där den steniga kusten stupar rakt ned mot botten. Vid lektiden kommer de dock närmare ytan, ända upp till ca 65 m djup, där hanarna börjar leta efter lekplatser. Ad Konings (pers. komm.) har hittat en lekplats vid Cape Mpimbwe dä ...