Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Freningsnytt
Av: Lars Eldensj

Protokoll frn NCS rsmte i Stockholm 99-03-28 1. Ordfranden hlsade mtesdeltagarna vlkomna och frklarade rsmtet ppnat. 2. rsmtes deltagarna beslt att rsmtet var stadgeenligt utlyst. 3. Efter fredragning av dagordning, godknde rsmtet den. 4a. rsmtet valde Kjell Fohrman till mtesordfrande. b. Till mtessekreterare valdes Carl-Axel Peterson. 5. rsmtet beslutade att vlja Rudi Luff och Anders Castewik till justeringsmn. Vilka jmte Ordfranden justerar protokollet. 6 ...