CARES
Annons

Ciklidstämman i Stockholm
Av: Carl-Axel Peterson

Som en liten uppvärmning inför Ciklidstämman i Stockholm vill jag passa på att skriva några rader om våra föredragshållare. I normala fall har man ett "stort" namn som publikmagnet och några extra föreläsare som "utfyllnad". Så är det inte denna gång; alla tre föredragshållarna är toppnamn inom sina områden. Du som inte redan anmält dig till mötet; tänk på allt du missar om du inte hänger på! Ad Konings Ad behöver knappast någon närmare presentation, alla som ...