Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Neolamprologus olivaceus
Av: Hans Appelskog

Neolamprologus olivaceus har inte importerats till Sverige i någon större utsträckning. Därför var det av stort intresse som jag beställde ett tio-tal vildfångade djur våren -97. N. olivaceus tillhör gruppen grottruvare som bildar stora lekkolonier i Tanganyikasjön. De förekommer på den västra delen mellan Cap Tembwe och M´toto. De lever där i klippbiotopen på ett djup mellan 5 -15 meter. Man kan skilja de olika grupperingarna inom detta Neolamprologus - komplex på den markeri ...