Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Xantism hos Tropheus moorii
Av: Toby Veall

Ordet xantism härstammar från grekiskans "xanthos" - gul, och betyder gulfärgad. Denna artikel skall med hjälp av bilder försöka visa exempel på xantism hos Kalambo-rasen (kallad Citron 2 i Sverige) av Tropheus moorii. Denna ras hittas mellan Lunzua-floden (vid Tanganyikasjöns sydligaste ände) och floden Kalambo (som utgör gränsen mellan Zambia och Tanzania. Den gula eller guldfärgade varianten av Kalambo-rasen är extremt sällsynt och under sex års fångst av fisk i detta område har jag inte fun ...