CARES
Annons

Ciklidfronten
Av: Roger Häggström

Detta skrivs innan 8:an hunnit komma ut. På grund av olyckliga omständigheter blev själva utskicket fördröjt ett par dagar extra, vilket förklarar att tidningen kom ut hela två månader försent. 9:an och tian kommer i vilket fall att produceras i rasande takt och de bör vara ute innan nyår (den som lever får se). Detta skulle överhuvudtaget inte ha varit möjligt utan uppoffrande arbete från styrelsemedlemmarna och möjligheten att hämta material från Ad Konings årsböcker. Det ...