Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Föreningsnytt
Av: Lars Eldensjö Björn Ander

Redaktionella förändringar - inför framtiden Ciklidbladet anses av många vara kanske världens bästa föreningstidskrift om ciklider. De som upplevt den förvandling som skett med tidningen under de senaste 8 - 10 åren, förstår säkert också att det krävs oerhört mycket arbete, god talang och stor teknisk kunskap för att nå den kvalitet som tidningen håller idag. Vår redaktör sedan 1990, Roger Häggström har under dessa år i princip stått för 95% av produktionen av Ciklidbladet. Det är han so ...