Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningsnytt
Av: Lars Eldensjö

Verksamhetsberättelse för Nordiska Ciklidsällskapet 1997 För andra året i rad, måste vi dessvärre notera en nedgång i medlemsantalet. Vi kunde vid årets slut räkna in 1222 st medlemmar, jämfört med 1290 st 1996, en minskning med 68 st. Denna utveckling är självklart mycket oroande för föreningen, och bör uppfattas som en väckarklocka av oss alla. En konsekvens av denna utveckling kan på sikt innebära att enda sättet att bibehålla tidningen med samma kvalietet som idag blir ...