Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

NCS årsberättelse 1996
Av: Lars Eldensjö

Föreningen För första gången på flera år har medlemsantalet i föreningen minskat. Antalet medlemmar blev 1290 st, vilket är en minskning med 100 st jämfört med föregående år. Förklaringarna kan säkert vara många, men det ger oss dock en tydlig signal, att vi alla måste känna vårt ansvar för att värva nya medlemmar till NCS, och att uppmuntra alla nuvarande medlemmar att inte gå ur föreningen, med tanke på föreningens framtid och vår medlemstidnings kvalitet. De ...