CARES
Annons

Ciklidfronten
Av: Roger Häggström

Har ni hämtat andan efter omslagsbilderna?! Efter en liten "downperiod" under de sista numren 1996 har aktiviteterna ökat högst betydligt både vad det gäller artikelmaterial och intresse för vår medlemstidning. Ny aktör på spelplanen är bl.a. den svenska fångstationen African Diving Ltd. i Tanzania, som lovat bidra med såväl artikel_arkiv som bilder till kommande nummer av CB. Därför är det helt i sin ordning att Roger Persson presenterar den svenska fångsstationen i detta nu ...