Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

"Flotte" fisk, hvad er det?
Av: Tonny Brandt Andersen

Da jeg kom hjem fra Uruguay, lå der en del blade i den bunke af post, jeg havde fået. Der var også et CB nr. 9/96, og det glædede mig at se at der var flere danske artikler i dette nummer. Dette var også grunden til at jeg pludselig befandt mig i en debat, som jeg ikke i forvejen kendte til. Det skyldes at jeg ikke som for et par år siden læste HELE CiklidBladet. Nu læser jeg som det f¢rste "Ciklidfronten" og derpå læser jeg det som har interesse. Denne holdningsændring bunder ...