CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Mina erfarenheter av Cyath. furcifer "ruziba shallow"
Av: Lars Eldensjö

Cyathopharynx furcifer är en så kallad sandciklid från Tanganyikasjön som finns runt hela sjön. På senare år har bl.a Ad Konings drivit en teori om att det inte bara handlar om en art, utan minst två eller eventuellt flera arter. Teorien grundar sig bl.a på att det vid ett par lokaliteter finns två färgvarianter representerade (t.ex. Moliro bay, Zaire). Födosöks-, lek- och andra beteende skiljer sig också en hel del mellan varianterna. Stämmer Konings teorier, så finns den "v ...