CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Krysninger
Av: Alf-Ole Bull-Tornøe

Denne artikkelen er et resultat av de mange telefoner og brev jeg mottok våren-96, i kjølevannet av noen artikler som ble skrevet i Ciklidbladet. Disse omhandlet bl.a temaet krysninger, og jeg skal prøve å utfylle disse ytringer som jeg har mottatt. Jeg tar for meg fenomenet hos Malawiciklider som jeg kjenner best til. Krysninger oppstår fra tid til annen i våre "trange" akvarier, men også ute i naturen. Det behøver ikke skje mellom like arter, men hyppigheten blant disse er vel høyer ...