Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

S skter snabel-len sina gg!
Av: Anders Wickman

I Ciklidbladet nr 3/96 berttade jag om mina Mastacembelus-lar, eller "snabel-lar" som man sger i Danmark. I artikeln beskrevs honans i ett par veckor vxande ggrr och tilltagande bukomfng, hennes nrmande till hanen och hur hon pltsligt en morgon var smal igen. De hade av allt att dma lekt under natten i sllskapsakvariets bakre del dr honan hll till den kommande veckan och syntes drfr bara sporadiskt. Nvl. Ngra yngel blev det inte och jag riktade mina misstankar t alla mjliga ...