Akvariekungen
Annons

Författaren Mayland bekräftar från Tyskland - Den fångades vid Nakantenga!
Av: Anders Wickman

För nytillkomna läsares skull, en kort resumé. Jag beskriver i min artikel nr 9/95 en orange marmelade cat (Labeotropheus fuelleborni OB-hane) och uppger att den är fångad vid den lilla ön Nakantenga, numera naturreservat ca 15 km från Stuart Grants fångststation. Jag kan uppge fångstplatsen därför att i den tyska boken "Der malawisee und seine fische" finns en bild på en MC som är identisk med min fisk och fotograferad vid Nakantenga av den internationellt mycket välkände förfa ...