Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Om vildfångat och kvalitet
Av: Kjell Fohrman

För några år sedan fördes en diskussion om vildfångat eller odlat och svaret blev väl snarast att vi behövde både och. Vildfångat behövs för att få in nya arter och stimulera intresset, samt för att få in "friskt blod" till våra gamla stammar.

Jag har dock börjat fundera lite på en annan tendens som finns idag, nämligen att bara dom bästa vildfångade skall fångas för export. I naturen finns av en och samma art utifrån estetisk synpunkt såväl praktexemplar, ...