Sandby Ciklidhobby
Annons

En Ciklidvän från Malmö
Av: Sven-Bertil Hedman

Det är verkligen trevligt att se framstegen som gjorts med Ciklidbladet. Inte minst text och bildmässigt. Men så är det ju också helt andra förutsättningar nu jämfört med de som fanns för ca 15 år sedan. Då gjorde man själv tidningen på maskiner som idag skulle kallas för "stenåldersmässiga". Utvecklingen går ju ständigt framåt och det önskar vi att Ciklidbladet också gör med de duktiga medarbetare som nu finns och kommer att finnas.

Här kommer en intervju med ...