Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En fråga om tolerans
Av: Dale Speirs

Översättning: Roger Häggström

För att överleva i en miljö måste varje planta eller djurart kunna klara av åtminstone några variationer i omgivningens förhållanden. Hos några arter, särskilt hos specialiserade arter som anpassats till en stabil miljö med små variationer, är toleransen mycket liten. För andra arter är frågan snarare; "Vad kan de INTE klara av?".

De flesta ciklider som hålls i akvarier tolererar mycket stora variationer i såväl temperatur som vattenkemi. Om de i ...