Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

NCS verksamhetsberättelse 1994
Av: Jan Szaruk

Medlemmar

1994 har fortsatt på samma goda spår som 1993. Medlemsantalet nådde vid årets slut 1343 st medlemmar. De flesta från Sverige, men också ett stort antal danskar och norrmän tog del i sällskapet. Några finländare och representanter från resten av världen kunde även ses i medlemsmatrikeln.

Ciklidbladet

Vår fantastiska redaktör Roger Häggström, stommen i NCS, fortsatte även under 1994 att producera ett Ciklidblad som fortsätte ...