Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Perifera ämnen
Av: Dale Speirs

Översättning: Roger Häggström

Ett antal arbeten har nyligen publicerats där sniglar och alger i de stora riftsjöarna i Östafrika diskuteras. Även om det inte direkt handlar om ciklider, är det intressant eftersom snäckor och alger är viktiga för dessa fiskar. Snäckorna är inte bara hem för många ciklider, de studeras av zoologer på grund av deras ovanliga evolution och ekologiska utbredning. Algmattorna som täcker stenarna i Malawisjön är den främsta födokällan f ...