Akvarieleasing
Annons

Medlemsgallupen
Av: Roger Häggström

Vid styrelsen senaste möte i Kumla den 10-11 september fick redaktören en kasse svenska postgiroinbetalningskort av kassör Lars Eldensjö. Har man sagt A så får man säga B. Vad är det jag pratar om? Jo, som ni kanske minns hade vi några kryssrutor att fylla i på de inbetalningskuponger som alla svenska medlemmar fick i CB 9/1993. I kryssrutorna var det meningen att ni skulle kryssa för vilka ciklider som ni helst vill läsa om i Ciklidbladet.

Följande alternativ fanns: Centr ...