Akvariekungen
Annons

Skötsel och uppfödning av Thysochromis-slægten
Av: Tonny Brandt Andersen

Thysochromis-slægten

Boulenger beskrev begge de nuværende Thysochromis-arter, som han dengang tilknyttede den store slægt Pelmatochromis, men i 1972 flyttede Paul Loiselle og Robin Welcomme P. ansorgii, P. annectens, P. anoldi og P. maculifer til en ny slægt som de kalder Thysia efter den Belgiske Ichthylog og Direktör for Det Kongelige Museum for Mellemafrika i Tervuren, Dirk Thys van den Audenaerde, men navnet Thysia er et tidligere brugt videnskabeligt navn, og blev derf ...