Akvariekungen
Annons

Förstagångsodlingen
Av: Lennart Malmborg

Här kommer årets sista rapport. Det verkar råda total stiltje på odlandet i Sverige just nu. Ingen ny anmälan att rapportera sedan september. Till nummer nio av Ciklidbladet glömde Roger och undertecknad av varandra. Det fanns en del godkända odlare att rapportera. Därför rapporterar vi och saluterar dem här och nu:

Akvarielagret
Ptychochromis olicanthus

Michael Karlsson & Peter Nilsson
Pseudotropheus sp. Lundo

Kjel ...