Akvariekungen
Annons

Vi som är NCS:s styrelse
Av: Jan Szaruk

I samband med NSC:s styrelsemöte 30-31 oktober togs detta stiliga fotografi. Ni har säkert undrat hur vi i styrelsen ser ut, i alla fall tror vi det. Så nu kan ni pussla ihop namn och nylle. Vilka är vi då?

Jo, längst till vänster Lars Eldensjö, Enskede. Vår nya kassör som för närvarande sätter sig in i våra ekonomiska transaktioner med hjälp av dator och nytt redovisningsprogram. Bredvid Lars står vår ålderman i laget, Carl Axel Peterson, Bromma. Sekreteraren som hå ...