Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Sven Fornbäck var först!
Av: Roger Häggström

Trycksvärtan hade inte hunnit torka på förra numret av CB innan nya sensationella uppgifter om förstagångsodlingen av Pterophyllum altum återigen dök upp. Denna gång i form av årets upplaga av DISCUS Jahrbuch 1994. I boken finns i stort sett samma artikel av Von Adolf Siegrist som publicerades i DATZ oktobernummer, men en signifikant detalj i artikeln är annorlunda; datumet för odlingen. I artikeln i DATZ, som ni för övrigt kan läsa i Jan Szaruks referat på sida 44 i förra ...