Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

NCS:s rsmte i stockholm 93-03-28
Av: Roger Hggstrm

Protokoll 1 Ordfranden hlsade mtesdeltagarna vlkomna och frklarade rsmtet ppnat. 2 rsmtes deltagare beslt att rsmtet var stadgeenligt utlyst. 3 Efter fredragning av dagordning, godknde rsmtet den. 4 a. rsmtet valde Jan Prevus till mtesordfrande. b. Till mtessekreterare valdes Carl-Axel Peterson. c. rsmtet beslutade att vja Lars Nordenstam och Daniel kesson till justeringsmn. 5 Eft ...