Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

NCS:s årsmöte i stockholm 93-03-28
Av: Roger Häggström

Protokoll 1 Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Årsmötes deltagare beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 3 Efter föredragning av dagordning, godkände årsmötet den. 4 a. Årsmötet valde Jan Prevéus till mötesordförande. b. Till mötessekreterare valdes Carl-Axel Peterson. c. Årsmötet beslutade att väja Lars Nordenstam och Daniel Åkesson till just ...