Sandby Ciklidhobby
Annons

För diskusentusiasten - en vattenprepareringsguide
Av: Marc Weiss

Översättning: Peter Svensson, Tropic World Zoo

Troligtvis finns det ingen annan gren av akvariehobbyn där vattnets renhet är så viktigt, som när det gäller att hålla diskus. Diskushobbyisten lär sig snabbt att minsta spår av vissa föroreningar kommer att oroa eller till och med vara orsaken till denna vackra fisks död.

Det är ett sorgligt konstaterande att vårt dricksvatten direkt ifrån kranen, i vår moderna värld, även om vi tillägger vattenprepareringsmed ...