CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En liten historieskrivning kring Stockholms Ciklidklubb
Av: Jan Prevus

Eftersom Stockholms Ciklidklubb (SCK) str som arrangr fr ciklidstmman den 27-28 mars 1993, har jag ombetts frska gra en resum ver de tillryggalagda 12 verksamhetsren. Som klubbens initiativtagare och ordfrande under de frsta febrila fyra verksamhetsren borde uppgiften vara verkomlig. Med tilltagande lder har jag dock mrkt att mitt minne r synnerligen oplitligt, varfr jag tvingats g till skriftligt material fr att terkalla dunkla minnesbilder. Drfr vill jag redan hr be om ...