CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Redaktörens privilegium
Av: Roger Häggström

Hej! Efter all julmat och annat ståhej under helgen blev deti alla fall till slut lite tid över till att producera detta nummer av CB. Vi har medvetet försenat utgivningen för att både redaktionen och vårt tryckeri skall få sin välförtjänta semester. En annan fördel är att fler medlemmar hinner betala in sin medlemsavgift, vilket underlättar vid utskicket.

Nummer två av CB skall komma ut i mera normal tid, dvs. någon av de första veckorna i februari.

Redaktören tackar för de ...