Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vad då- "Drabantnivå"?
Av: Lars-Erik Forsberg

Inledning

I en artikelserie med början i nummer 4/92 har Siegfried Hydeholm kastat handsken med avsikt att höja den svenska akvaristiken över den så kallade "Drabant"- nivån. I den första artikeln säger han; "Låt oss få DISKUSSIONEN till stånd igen!" Jag tycker hans initiativ är bra, men jag hoppas verkligen att hans raljerande uttryckssätt framförallt mot Tomas Gustavsson är medvetet provokativt för att få igång en diskussion.

Är detta inte fallet utan att Siegfried m ...