CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Redaktörens privilegium
Av: Roger Häggström

Så drar det då igång igen efter sommaruppehållet. Som ni märker blev detta nummer något försenat pga. semester hos tryckaren. I fortsättningen är målsättningen att tryckeriet skall få sitt material den 20:e, och att medlemmarna får sin tidning den första eller andra veckan i månaden. Deadline för nytt material är, som tidigare, den 15:e.

Vi har aldrig varit så många medlemmar i NCS som vi är nu, en av orsakerna till detta är alla danskar som värvats av DCS (Dansk ...