Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Medlemslotteriet
Av: Roger Häggström

I nummer 10/91 gick vi ut med, som traditionenbjuder, att alla som betalat in medlemsavgiften senast den 31/1-92 skulle få förmånen att vara med i en lottdragning med två fina priser, nämligen ett ex av Pierre Brichard's stora Tanganyikabok, eller Ad Konings stora Malawibok.

Dragningen utfördes av undertecknad under överinseende av en medlem i NCS, nämligen Janne Hägglund.

Bland alla de 529 medlemmarna som enligt vårt register betalat in sin medlemsavgift i tid har följande n ...