Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Angående sjöodlat/vildfångat
Av: Tommy Jansson

Efter att ha läst L-E Forsbergs artikel i CB 1/92 är man böjd att hålla med om att tillgången på VF fisk av olika orsaker kommer att försvinna eller starkt begränsas Förhoppningsvis dröjer det ett antal år så vi hinner bygga upp våra akvariestammar på ett vettigt sätt. Eftersom de flesta akvarister är djurvänner, är förhoppningen den att det inte kommer att tas in utrotningshotade arter. Undantag måste naturligtvis göras för arter som t.ex. de i Viktoriasjön, där total utrotning hotar. I detta f ...