Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Styrelsen informerar
Av: Mikael Lövebrant

Vi har ju nyligen genomfört några ändringar i NCS:s stadgar. De senaste under Kalmarmötet i Februari 1991. I samband med detta arbete har en större revision av flertalet formuleringar gjorts. Resultatet presenterades på senaste styrelsemötet och styrelsen beslutade då föreslå till medlemsmötet i Göteborg 92-03-16 och årsmöte i Drammen 92-04-05, att ändra stadgarna på följande punkter;

- Årsmöte; Justeringar av stadgarnas formuleringar av årsmötets agenda
- Medlemsavgift; Årsmötet ...