Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Redaktören rättar
Av: Roger Häggström

I ett brev från Marcus Zadenius har jag fått befogad kritik för publiceringen av rättelsen i CB 91: 10 till de felaktiga bildtexterna i CB 91: 9. En stor del av kritiken grundar sig på det faktum att det inte framkom ur min korta kommentar på sidan 18 i CB 91: 10 att det var jag och ingen annan som var skyldig till de felaktiga bildtexterna på sidorna 24 och 29 i CB 91: 9. Det rörde sig om gamla bilder, där jag hämtade alla bildtexterna från gamla årgångar av CB.

I princip skall förfat ...